ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Засновницький (установчий) договір відсутній (не затверджувався)
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Ні Причина: Положення про ревізійну комісію відсутнє (загальними Зборами не прийнято рішення щодо її створення)
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Ні Причина: В Товаристві існує тільки три Положення про органи Товариства
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: Емітент не створював філії та представництва. Тому відповідні положення, що регламентують їх діяльність, не затверджувались.
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Кодекс корпоративного управління Товариством відсутній (не розроблено та не затверджено)
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Ні Причина: Ревізійна комісія в Товаристві не передбачена
11. Висновки аудитора Так Переглянути
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Рішення про випуск ЦП протягом останніх років не приймалось
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Не визначено
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Переглянути
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Ні Причина: Зміни до порядку денного Зборів не вносились
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Згідно п.3 розділу ІІ Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 на емітента не поширюється обов'язок здійснювати розкриття регулярної квартальної інформації
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: Товариство не здійснює жодних дій, які б надавали акціонерам можливість реалізації переважного права
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Повідомляємо, що загальними зборами рішення про припинення Товариства не приймалося
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Ні Причина: Дематеріалізація акцій була проведена Товариством ще в 2010 році
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Товариство не є емітентом іпотечних облігацій
26. Інша інформація Ні Причина: Товариство вважає наведену інформацію вичерпною