ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 29.11.2017

Особлива інформація на 28.11.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.11.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиШатов Євген Станіславовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспорних данних. Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. ( протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Посадова особа Шатов Євген Станіславович, 1980 року народження, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариства (пов’язано зі зміною типу АТ з ПАТ на ПрАТ). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016р. до 28.11.2017р.
28.11.2017ОбраноЧлен Наглядової радиДжоджуа Реваз Анзоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про обрання Джоджуа Реваза Анзоровича, 1979 року народження, членом Наглядової ради прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента- 44,248066%. Джоджуа Р.А. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: ПАТ "КРВЗ" директор з економіки та фінансів, генеральний директор. З березня 2017 року по теперішній час – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» заступник генерального директора зі стратегії та розвитку. Загальний стаж роботи років 15, стаж керівної роботи 14 років.
28.11.2017ОбраноЧлен Наглядової радиКаракай Олександр Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про обрання Каракай Олександра Олександровича, 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Каракай О.О. часткою в статутному капіталі емітента не володіє Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: КП «Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва» - головний бухгалтер, начальник департаменту з організації закупівель; ПАТ «КРВЗ» - директор з економіки та фінансів. З березня 2017 року по теперішній час – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» заступник генерального директора з фінансів та аналізу. Загальний стаж роботи років 15, стаж керівної роботи 14 років.
28.11.2017ОбраноЧлен Наглядової радиШатов Євген Станіславовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспорних данних. Рішення про обрання Шатова Євгена Станіславовича, 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Шатов Є.С. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «АРГУС» - заступник директора з кадрів і соціальних питань по теперішній час. Загальний стаж роботи років 15, стаж керівної роботи 4 роки.
28.11.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїГорбатенко Дмитро Геннадійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про обрання Горбатенко Дмитра Геннадійовича, 1982 року народження, членом Ревізійної комісії прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.), за пропозицією акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Горбатенко Д.Г. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «КрВЗ» начальник КРВ; ПАТ «КДЗ» начальник КРВ по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 12 років.
28.11.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїБеспятий Володимир Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про обрання Беспятого Володимира Сергійовича, 1976 року народження, членом Ревізійної комісії прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.), за пропозицією акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Беспятий В.С. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ «ДМЗ» начальник СБ; ПАТ «ВАВК» начальник КРВ, заступник начальника КРВ по теперішній час. Загальний стаж роботи 25 років, стаж керівної роботи 11 років.
28.11.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїНірець Олексій Валерійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про обрання Нірець Олексія Валерійовича, 1975 року народження, членом Ревізійної комісії прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.), за пропозицією акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Нірець О.В. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «КВЗ» начальник КРВ; ПАТ «ДВЗ» начальник КРВ; ПАТ «ВАВК» заступник начальника КРВ; начальник КРВ по теперішній час. Загальний стаж роботи 25 років, стаж керівної роботи 5 років.
28.11.2017Припинено повноваженняГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства на засіданні 28.11.2017р. (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 28.11.2017р.) Припинення повноважень посадової особи Генерального директора Товариства Голубєва Д.О, відбулося у зв'язку з достроковим переобранням генерального директора (пов’язано зі зміною типу АТ з ПАТ на ПрАТ). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2017р. до 28.11.2017р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
28.11.2017ОбраноГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 28.11.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 1 від 28.11.2017р. Посадову особу Голубєва Дмитра Олексійовича, 1976 року народження, обрано на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 28.11.2017р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 28.11.2017р. до 27.11.2018р. включно. Перелік попередніх посад: з 2014р. заступник директора по виробництву ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод», з 15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ «ВАВК». Загальний стаж роботи 24 роки. Стаж керівної роботи 19 років.
28.11.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиДжоджуа Реваз Анзоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дали згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. ( протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Посадова особа Джоджуа Реваз Анзорович, 1979 року народження, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариства (пов’язано зі зміною типу АТ з ПАТ на ПрАТ). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016р. до 28.11.2017р.
28.11.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКаракай Олександр Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. ( протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Посадова особа Каракай Олександр Олександрович, 1980 року народження, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариства (пов’язано зі зміною типу АТ з ПАТ на ПрАТ). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016р. до 28.11.2017р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.