ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 30.11.2017

Особлива інформація на 28.11.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.11.2017ОбраноГолова Наглядової радиДжоджуа Реваз Анзоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядовою радою Товариства 28.11.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича (протокол засідання Наглядової ради №1 від 28.11.2017 р.). Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента- 44,248066%. Джоджуа Р.А. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: ПАТ "КРВЗ" директор з економіки та фінансів, генеральний директор. З березня 2017 року по теперішній час – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» заступник генерального директора зі стратегії та розвитку. Загальний стаж роботи років 15, стаж керівної роботи 14 років.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.