ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 30.11.2017

Особлива інформація на 29.11.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.11.2017ОбраноГолова Ревізійної комісіїГорбатенко Дмитро Геннадійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Ревізійною комісією Товариства 29.11.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Горбатенко Дмитра Геннадійовича (протокол засідання Ревізійної комісії №1 від 29.11.2017 р.). Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента- 44,248066%. Горбатенко Д.Г. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «КрВЗ» начальник КРВ; ПАТ «КДЗ» начальник КРВ по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 12 років.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.