ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Особлива інформація на 18.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

118.04.2018500000.000262911.000190.178
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 року (протокол №3), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - реалізація продукції власного виробництва- граничною сукупною вартістю правочинів 500 млн.грн.(п’ятсот мільйонів грн.00 коп.)- 190,17843% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, яка складає 262 911 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій:4 773 355 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 462 739 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:4 462 739 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0шт.
218.04.201870000.000262911.00026.625
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 року (протокол №3), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - придбання природного газу- граничною сукупною вартістю правочинів 70 млн.грн. (сімдесят мільйонів грн.00коп.)- 26,62498% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, яка складає 262 911 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій:4 773 355 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:4 462 739 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:4 462 739 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
318.04.201860000.000262911.00022.821
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 року (протокол №3), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - купівлі сировини- граничною сукупною вартістю правочинів 60 млн.грн. (шістдесят мільйонів грн.00коп.)- 22,82141% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, яка складає 262 911 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій:4 773 355 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 462 739 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 4 462 739 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
418.04.2018100000.000262911.00038.036
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 року (протокол №3), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема соняшникової олії, зернових тощо- граничною сукупною вартістю правочинів 100 млн.грн. (сто мільйонів грн.00коп.)- 38,03569% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, яка складає 262 911 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій: 4 773 355 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 4 462 739 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:4 462 739 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.