ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Особлива інформація на 23.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2018Припинено повноваженняГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради 23.04.2018 р.(протокол №8 від 23.04.2018р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Статуту Товариства у новій редакції та створення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Генеральний директор, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.04.2018ОбраноГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 23.04.2018р. (протокол №8 від 23.04.2018р.). Обрання посадової особи виконано на підставі прийняття Статуту у новій редакції та створення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 23.04.2018р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2018р. до 22.04.2019р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора по виробництву ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод», з 15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ «ВАВК» (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 19 років, стаж керівної роботи 17 років.
23.04.2018ОбраноЧлен ДирекціїЄмельянова Ольга Борисівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 23.04.2018р. (протокол №8 від 23.04.2018р.). Обрання посадової особи виконано на підставі прийняття Статуту у новій редакції та створення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Посадова особа Ємельянова Ольга Борисівна (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на посаду Член Дирекції. Дата вступу до повноважень з 23.04.2018р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2018р. до 22.04.2019р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор з фінансів та економіки ПАТ "ВАВК" (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 35 років, стаж керівної роботи 14 років.
23.04.2018ОбраноЧлен ДирекціїХомяк Едуард Анатолійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 23.04.2018р. (протокол №8 від 23.04.2018р.). Обрання посадової особи виконано на підставі прийняття Статуту у новій редакції та створення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Посадова особа Хомяк Едуард Анатолійович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на посаду Член Дирекції. Дата вступу до повноважень з 23.04.2018р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2018р. до 22.04.2019р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Начальник юридичного відділу ПАТ "ВАВК" (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 16 років, стаж керівної роботи 6 років.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.