ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 18.03.2019

Особлива інформація на 15.03.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

115.03.2019Данильченко Наталя Олександрівнад/н5.8644140
Зміст інформації:
ПрАТ "ВАВК" повiдомляє, що 15.03.2019 року отримано від ПАТ "НДУ" (вх. №249 від 15.03.2019 року) реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018р.. На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі, емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: Внаслiдок відчуження, розмiр частки власника фізичної особи Данильченко Наталі Олександрівни став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до відчуження становив 7,437117 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля відчуження (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 0,00 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 5,864414 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) становить 0,00 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
215.03.2019ТОВ ТЦ «ВЕБІННЕКСТ»3545722007.337952
Зміст інформації:
ПрАТ "ВАВК" повiдомляє, що 15.03.2019 року отримано від ПАТ "НДУ" (вх. №249 від 15.03.2019 року) реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018р. На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі, емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: Внаслiдок набуття, розмiр частки власника юридичної особи ТОВ ТЦ «ВЕБІННЕКСТ» код за ЄДРПОУ 35457220 став більшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0,00 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 9,305824 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 0,00 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) становить 7,337952%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
315.03.2019ТОВ «ФОНД К-4»346189333.3121559.093972
Зміст інформації:
ПрАТ "ВАВК" повiдомляє, що 15.03.2019 року отримано від ПАТ "НДУ" (вх. №249 від 15.03.2019 року) реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018р. На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі, емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: Внаслiдок набуття, розмiр частки власника юридичної особи ТОВ «ФОНД К-4» код за ЄДРПОУ 34618933 став більшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 4,2004%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 11,532769 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 3,312155 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) становить 9,093972%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.