ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 17.04.2019

Особлива інформація на 16.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

116.04.2019600000.000279445.000214.711
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року (протокол №4 від 16.04.2019р.), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством у ході його поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - реалізація продукції власного виробництва- граничною сукупною вартістю правочинів 600 млн.грн.(шістьсот мільйонів грн.00 коп.)- 214,7113% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 279 445 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 355 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів- 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0 шт.
216.04.201970000.000279445.00025.050
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року (протокол №4 від 16.04.2019р.), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством у ході його поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - придбання природного газу- граничною сукупною вартістю правочинів 70 млн.грн. (сімдесят мільйонів грн.00 коп.)- 25,0497% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 279 445 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 355 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів- 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0 шт.
316.04.201990000.000279445.00032.207
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року (протокол №4 від 16.04.2019р.), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством у ході його поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - купівлі сировини- граничною сукупною вартістю правочинів 90 млн.грн. (дев’яносто мільйонів грн.00 коп.)- 32,2067% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 279 445 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 355 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів- 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0 шт.
416.04.2019100000.000279445.00035.785
Зміст інформації:
ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року (протокол №4 від 16.04.2019р.), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством у ході його поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема соняшникової олії, зернових тощо- граничною сукупною вартістю правочинів 100 млн.грн. (сто мільйонів грн.00коп.)- 35,7852% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 279 445 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 355 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів- 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0 шт.