ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 23.04.2019

Особлива інформація на 22.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2019Припинено повноваженняГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради 22.04.2019 р. (протокол №5 від 22.04.2019р.). Припинення повноважень посадової особи Генерального директора- голови колегіального виконавчого органу Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, нової редакції Статуту Товариства , Положення про Виконавчий орган.
22.04.2019Припинено повноваженнячлен ДирекціїЄмельянова Ольга Борисівнад/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради 22.04.2019 р. (протокол №5 від 22.04.2019р.). Припинення повноважень посадової особи Директора з фінансів та економіки- члена колегіального виконавчого органу Товариства Ємельянової Ольги Борисівни виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, нової редакції Статуту Товариства , Положення про Виконавчий орган.
22.04.2019Припинено повноваженнячлен ДирекціїХомяк Едуард Анатолійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради 22.04.2019 р. (протокол №5 від 22.04.2019р.). Припинення повноважень посадової особи юридичного відділу- члена колегіального виконавчого органу Товариства Хомяка Едуарда Анатолійовича виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, нової редакції Статуту Товариства , Положення про Виконавчий орган.
22.04.2019ОбраноГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 22.04.2019р. (протокол №5 від 22.04.2019р.). Обрання посадової особи Генерального директора- голови колегіального виконавчого органу Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, нової редакції Статуту Товариства , Положення про Виконавчий орган. Дата вступу до повноважень з 23.04.2019р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2019р. до 22.04.2020р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора по виробництву ПАТ «КрОЗ», з 15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ «ВАВК» (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 20 років, стаж керівної роботи 18 років.
22.04.2019Обраночлен ДирекціїЄмельянова Ольга Борисівнад/н0
Зміст інформації:
5) Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 22.04.2019р. (протокол №5 від 22.04.2019р.). Обрання посадової особи Директора фінансового- члена колегіального виконавчого органу Товариства Ємельянової Ольги Борисівни виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, нової редакції Статуту Товариства , Положення про Виконавчий орган. Дата вступу до повноважень з 23.04.2019р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2019р. до 22.04.2020р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор з фінансів та економіки ПАТ "ВАВК" (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 36 років, стаж керівної роботи 15 років.
22.04.2019Обраночлен ДирекціїХомяк Едуард Анатолійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 22.04.2019р. (протокол №5 від 22.04.2019р.). Обрання посадової особи Начальника юридичного відділу- члена колегіального виконавчого органу Товариства Хомяка Едуарда Анатолійовича виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, нової редакції Статуту Товариства , Положення про Виконавчий орган. Дата вступу до повноважень з 23.04.2019р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2019р. до 22.04.2020р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Начальник юридичного відділу ПАТ "ВАВК" (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 17 років, стаж керівної роботи 7 років.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.