ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 23.04.2020

Особлива інформація на 23.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2020Припинено повноваженняГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради 22.04.2020 р. (протокол №4 від 22.04.2020р.). Припинення повноважень посадової особи Генерального директора- голови колегіального виконавчого органу Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича відбулося у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 1 рік з 23.04.2019р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2020Припинено повноваженнячлен ДирекціїЄмельянова Ольга Борисівнад/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради 22.04.2020 р. (протокол №4 від 22.04.2020р.). Припинення повноважень посадової особи Директора фінансового - члена колегіального виконавчого органу Товариства Ємельянової Ольги Борисівни відбулося у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 1 рік з 23.04.2019р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2020Припинено повноваженнячлен ДирекціїХомяк Едуард Анатолійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради 22.04.2020 р. (протокол №4 від 22.04.2020р.). Припинення повноважень посадової особи Начальника юридичного відділу- члена колегіального виконавчого органу Товариства Хомяка Едуарда Анатолійовича відбулося у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 1 рік з 23.04.2019р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2020ОбраноГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 22.04.2020р. (протокол №4 від 22.04.2020р.) Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту Товариства та Положення про Виконавчий орган. Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович обрано на посаду Генерального директора- голови колегіального виконавчого органу Товариства. Дата вступу до повноважень 23.04.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2020р. До 22.04.2021р. Включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора по виробництву ПАТ «КрОЗ», з 15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ «ВАВК» (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 21 років, стаж керівної роботи 19 років. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2020Обраночлен ДирекціїЄмельянова Ольга Борисівнад/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 22.04.2020р. (протокол №4 від 22.04.2020р.) Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту Товариства та Положення про Виконавчий орган. Посадова особа Ємельянова Ольга Борисівна обрано на посаду Директора фінансового-члена колегіального виконавчого органу Товариства. Дата вступу до повноважень з 23.04.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2020р. До 22.04.2021р. Включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор з фінансів та економіки ПАТ "ВАВК" (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК»), Директор фінансовий ПрАТ «ВАВК» по теперішній час. Загальний стаж роботи 37 років, стаж керівної роботи 16 років. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.04.2020Обраночлен ДирекціїХомяк Едуард Анатолійовичд/н0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 22.04.2020р. (протокол №4 від 22.04.2020р.) Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту Товариства та Положення про Виконавчий орган. Посадова особа Хомяк Едуард Анатолійович обрано на посаду Начальника юридичного відділу- члена колегіального виконавчого органу Товариства. Дата вступу до повноважень з 23.04.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2020р. до 22.04.2021р. Включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Начальник юридичного відділу ПАТ "ВАВК" (з 30.11.2017р.-ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 18 років, стаж керівної роботи 8 років. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.