ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Особлива інформація на 22.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової радиРибінцев Роман Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Рибінцев Роман Олександрович 1981 року народження, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р.
22.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБриганцев Володимир Віталійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Бриганцев Володимир Віталійович, 1980 року народження, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р.
22.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСоловйов Геннадій Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Соловйов Геннадій Васильович, 1963 року народження, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р.
22.04.2015ОбраноГолова Наглядової радиРибінцев Роман Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про обрання Рибінцева Романа Олександровича, 1981 року народження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015 р (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2015р.) Рибінцева Р. О. обрано на посаду Голова Наглядової ради на засідані новообранної Наглядової ради 22.04.2015р. ( протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2018р. Вступ по повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:ТОВ "Літера" м. Донецьк, вул. Постішева, 117 директор; ПАТ "КВТЗ" м.Дружківка, с.Олексієво-Дружківка, вул. Октябрьська. 121а директор по фінансам і економіці; генеральний директор. Загальний стаж роботи 12 років, стаж керівної роботи 10 років.
22.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиБриганцев Володимир Віталійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про обрання Бриганцева Володимира Віталійовича , 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2018р. Вступ по повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Капіталстрой плюс" м.Донецьк", пр. Іллічв, 89б директор; ТОВ "СТАТУС-ЦЕНТР ГРУП" м.Донецьк, вул. Рудокопів,1 генеральний директор. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 12 років. .
22.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиШатов Євген Станіславовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про обрання Шатова Євгена Станіславовича, 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2018р. Вступ по повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Донвторресурс» спеціаліст по методам розширення ринку; ТОВ «АРГУС» старший охоронець, заступник директора по кадрам і соціальним питанням. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 4 роки.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.