ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Особлива інформація на 15.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2015ПризначеноГенеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 11 від 14.04.2015р.) Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович, 08.11.1976 року народження, призначена на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 15.04.2015р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 15.04.2015р. До 14.04.2016р. Перелік попередніх посад: торговий агент по продажу фірми «Стіролхіміндустрія» ТБ «Стірол», регіональний менеджер фірми «Стіролхіміндустрія» ТБ «Стірол», начальник сектору – старший менеджер фірми «Стіролхімпласт», начальник департамента продажу фірми «Стіролхімпласт», начальник департамента продажу в країни СНД фірми «Стіролхімпласт», заступник директора по маркетингу та збуту ТОВ «ДОНВАК-МІКС», з 2005 р. комерційний директор ТОВ «ДОНВАК-МІКС», з 2014р.заступник директора по виробництву ПАТ «Красногорівський вогнетривкий комбінат». Загальний стаж роботи 22 роки. Стаж керівної роботи 17 років. Посадова особо не дала згоди на розкриття паспортних даних.
14.04.2015ЗвільненоГенеральний директорВітько Сергій Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 11 від 14.04.2015р.) Посадова особа Вітько Сергій Миколайович, 24.04.1964 року народження, яка займала посаду Генерального директора, звільнено за згодою сторін з 14.04.2015р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 06.05.2014р. По 14.04.2015р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.