ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Особлива інформація на 22.04.2016

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
22.04.2016 Призначено Голова Наглядової ради Рибінцев Роман Олександрович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2016р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2016р.) Посадова особа Рибінцев Роман Олександрович, 1981 року народження, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариста. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки з 27.04.2012р.
22.04.2016 Призначено Член Наглядової ради Бриганцев Володимир Віталійович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2016р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2016р.) Посадова особа Бриганцев Володимир Віталійович, 1980 року народження, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки з 27.04.2012р.
22.04.2016 Призначено Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2016р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2016р.) Посадова особа Шатов Євген Станіславович, 1980 року народження, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік з 22.04.2015р.
22.04.2016 Призначено Голова Наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про обрання Джоджуа Реваза Анзоровича, 1979 року народження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2016р.). Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 77,0342746%. Джоджуа Р.А. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2019р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх років: ТОВ "Георг Біосистеми" комерційний директор, виконавчий директор; ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод" директор з економіки та фінансів, генеральний директор з 01.06.2011р. по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 13 років. Джоржуа Р. А. обрано на посаду Голови Наглядової ради на засіданні новообраного складу Наглядової ради 22.04.2016р., вступ до повноважень з моменту прийняття рішення ( протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2016р.).
22.04.2016 Призначено Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про обрання Шатова Євгена Станіславовича, 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2016р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2016р.) Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 77,0342746%. Шатов Є.С. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2019р. Вступ по повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх років: ТОВ «АРГУС» - заступник директора з кадрів і соціальних питань з 01.08.2010р. по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 4 роки.
22.04.2016 Призначено Член Наглядової ради Каракай Олександр Олександрович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення про обрання Каракай Олександра Олександровича, 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2016р.). Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 77,0342746%. Каракай О.О. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2019р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх років: Донецька державна авіакомпанія «ДОНБАС-Східні авіалінії України» - головний бухгалтер; ТОВ «Прайм» - директор; КП «Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва» - головний бухгалтер, начальник департаменту з організації закупівель; ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» - директор з економіки та фінансів з 30.07.2012р. по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 13 років.