ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Особлива інформація на 22.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Голубєв Д.О. 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    22.04.2016  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Великоанадольський вогнетривкий комбінат"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 85721
     Населений пункт смт.Володимирівка
     Вулиця, будинок Заводська, 1
     Міжміський код, телефон та факс (062)332-00-60, (062)332-00-65
     Електронна поштова адреса dobrovolskaya@gir.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 22.04.2016
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 79
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 25.04.2016
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення vaok.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 22.04.2016