ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 13.04.2017

Особлива інформація на 13.04.2017

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
13.04.2017 Призначено Генеральний директор Голубєв Дмитро Олексійович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства на засіданні 13.04.2017 р. Протокол засідання Наглядової ради №18 від 13.04.2017р. Припинення повноважень посадової особи Генерального директора Товариства Голубєва Д.О., 1976 року народження, відбулося у зв`язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік з 15.04.2016р.Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
13.04.2017 Призначено Генеральний директор Голубєв Дмитро Олексійович д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 13.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 18 від 13.04.2017р. Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович,1976 року народження, обрано на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 15.04.2017р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 15.04.2017р. до 14.04.2018р. включно. Перелік попередніх посад: торговий агент з продажу фірми "Стіролхіміндустрія" ТБ "Стірол", регіональний менеджер фірми "Стіролхіміндустрія" ТБ "Стірол", начальник сектору- старший менеджер фірми "Стіролхімпласт", начальник департамента продажу фірми "Стіролхімпласт", начальник департамента продажу в країни СНД фірми "Стіролхімпласт", заступник директора по маркетингу та збуду ТОВ "ДОНВАК-МІКС", з 2005 р. комерційний директор ТОВ"ДОНВАК-МІКС", з 2014 р. заступник директора по виробництву ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод", з 15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ "ВАВК". Загальний стаж роботи 24 роки. Стаж керівної роботи 19 років.