ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 13.04.2017

Особлива інформація на 13.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Голубєв Д.О. 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    13.04.2017  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 85721
     Населений пункт Донецька обл., Волноваський р-н, смт Володимирівка
     Вулиця, будинок вул.Заводська, буд.1
     Міжміський код, телефон та факс (062) 332 00 60, (062) 332 00 65
     Електронна поштова адреса vaok_jurist@gir.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 13.04.2017
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 72
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 14.04.2017
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення vaok.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 13.04.2017