ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
14.04.201515.04.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.201522.04.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.201506.03.2015Відомості про проведення загальних зборів
14.09.201511.08.2015Відомості про проведення загальних зборів