ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Експлуатацiя Володимирiвського родовища корисних копалин46829.09.1996Держкомгеологiї України28.02.2016
Опис:
Лiцензiя на експлуатацiю родовища корисних копалин ( вториннi каолiни) одержана на 20 рокiв , дiйсна до 28.02.2016 року. Одержана для цiлей виробничої дiяльностi Товариства. На дату надання інформації триває процедура продовження ліцензії.
Користування надрами486121.01.2009Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України20.01.2029
Опис:
Спецiальний дозвiл на користування надрами одержаний термiном на 20 рокiв, для видобування технiчних пiдземних вод для технiчних цiлей. Дiлянка надр Володимирське родовище. Дозвiл одержаний для виробничих потреб Товариства, дiйсний до 20.01.2029р. Щодо необхідності продовження не визначились.
На експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої службиБС30-14-011281311.06.2013Український державний центр радіочастот27.05.2018
Опис:
Дозвiл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби , одержаний термiном на 5 рокiв, для технічних потреб Товариства ( абонентськi радiостанцiї), дiйсний до 27.05.2018р. Тип обладнання Моtorola GM-360 використовується для експлуатації виключно в технологічних цілях без права надання телекомунікаційних послуг. В необхiдностi продовження дозвiлу не визначились.
На експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої службиБС150-14-011281211.06.2013Український державний центр радіочастот27.05.2018
Опис:
Дозвiл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби , одержаний термiном на 5 рокiв, для технічних потреб Товариства ( абонентськi радiостанцiї), дiйсний до 27.05.2018р. Тип обладнання VX-2000V використовується для експлуатації виключно в технологічних цілях без права надання телекомунікаційних послуг. В необхiдностi продовження дозвiлу не визначились.
Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалинсерія АВ № 52835827.07.2010Державна геологічна служба23.07.2015
Опис:
Ліцензія на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин одержана терміном на 5 років, для виробничих потреб Товариства. Ліцензія одержана на : 1) Видобування неметалічних корисних копалин. Сировина нерудна для металургії - Видобування вогнетривкої сировини. 2) Видобування вод - видобування підземних вод ; видобування технічних вод. 3) Гірничі роботи - Проходження відкритих гірничих виробок (кар'єри тощо). 4) Лабораторні роботи. Термін дії ліцензії 5 років, дійсна до 23.07.2015р. На дату надання інформації триває процедура продовження ліцензії.
Централізоване водопостачання та водовідведеннясерія АГ № 57241003.11.2011Донецька обласна державна адміністрація02.11.2016
Опис:
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення одержана терміном на 5 років з 03.11.2011р. до 02.11.2016р. Дата прийняття та номер розпорядження про видачу ліцензії: 25 жовтня 2011 р. № 567. Ліцензія одержана для виробничої діяльності. Щодо необхідності продовження не визначились.
Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".серія АЕ № 27312910.10.2013Державна служба України з контролю за наркотиками10.10.2018
Опис:
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" була одержана терміном на 5 років з 10.10.2013р. по 10.10.2018р., для виробничих потреб Товариства. Щодо необхідності продовження ліцензії не визначилися.