ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2015
Кворум зборів** 77.034
Опис У звітному періоді відбулися річні загальні збори акціонерів за підсумками роботи 2014 року, кворум зборів 77,034274613 % від загальної кількості акцій (голосів) Товариства, або 95,591770468 % від голосуючих акцій (голосів) Товариства, що забезпечує кворум Зборів, визначений діючим законодавством України. Дата проведення зборів 22.04.2015р. Місце проведення зборів та реєстрації акціонерів за адресою: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщені актового залу, 2 поверх. Час відкриття зборів 12 год. 00 хв., час закриття зборів 13 год. 00 хв. Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії Зборів. 2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками. 4. Про затвердження річного звіту Товариства. 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2014 році. 6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів. 7. Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО По першому питанню порядку денного: "Обрання лічильної комісії Зборів" Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1) Обрати лічильну комісію у складі: Добровольська Галина Борисівна – голова комісії Марченко Юлія Василівна – член комісії Марченко Юлія Вікторівна – член комісії 2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного Рішення по першому питанню прийняте. По другому питанню порядку денного: « Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками » Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства. Рішення по другому питанню прийняте. По третьому питанню порядку денного: « Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками » . Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства у 2014р. 2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Рішення по третьому питанню прийняте. По четвертому питанню порядку денного:« Про затвердження річного звіту Товариства» Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Затвердити Річний звіт Товариства за 2014 рік. Рішення по четвертому питанню прийняте. По п’ятому питанню порядку денного: « Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2014 році ». Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Збитки Товариства, що відображені в фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2014р. у сумі 28 918 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Рішення по п’ятому питанню прийняте. По шостому питанню порядку денного: «Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і умов цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання уповноваженої особи, на підписання цих договорів» СЛУХАЛИ: Рибінцева Р.О., який доповів, що шосте питания вийшло об'ємним, тому для спрощення підрахунку голосів, формулювання рішення шостого питания було розбите на два бюлетені (№ 6 та № 7). В першому бюлетені ( № 6) шостого питання записано: 1) У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження наглядової ради у діючому складі: голова Наглядової ради: Рибінцев Роман Олександрович член Наглядової ради: Соловйов Геннадій Васильович член Наглядової ради: Бриганцев Володимир Віталійович 2) Затвердити бюджет наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 3) Уповноваженим на підписання договорів з посадовими особами затвердити голову загальних зборів акціонерів. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Пропозицію поставлено на голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1) У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження наглядової ради у діючому складі: голова Наглядової ради: Рибінцев Роман Олександрович член Наглядової ради: Соловйов Геннадій Васильович член Наглядової ради: Бриганцев Володимир Віталійович 2) Затвердити бюджет наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 3) Уповноваженим на підписання договорів з посадовими особами затвердити голову загальних зборів акціонерів. Рішення прийнято. У другому бюлетені (№7) шостого питання записано: Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 роки, з 3 осіб в складі: Кандидат 1. Рибінцев Роман Олександрович Кандидатура вноситься Наглядовою радою Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Дата народження 8.05.1981р. Освіта - Вища. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Арда-Дон» бухгалтер; Донецьке РУ «ПриватБанк» економіст відділу кредитування; АБ «Аваль» Донецька обласна дирекція в.о. начальника відділу мікрокредитування; ТОВ «ВІП-Майстер» економіст; ТОВ «Трудові резерви» директор; ТОВ «Літера» директор, ПАТ «КВТЗ» м. Дружківка директор по фінансам і економіці, генеральний директор. Загальний стаж роботи 12 років. Кандидат 2. Бриганцев Володимир Віталійович Кандидатура вноситься Наглядовою радою Товариства.Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Дата народження 9.03.1980р. Освіта — Вища. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: Корпорація «ІСД» спеціаліст відділу безпеки; МБО «Міжнародний фонд по боротьбі з наркоманією» юрист; ТОВ «Капітал строй плюс» директор; ТОВ «Літера» юрист; ТОВ «СТАТУС-ЦЕНТР ГРУП» генеральний директор. Загальний стаж роботи 14 років. Кандидат 3. Шатов Євген Станіславович Кандидатура вноситься Наглядовою радою Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Дата народження 24.07.1980р. Освіта — Вища. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Донспецресурс» сторож; ТОВ Радар» експедитор, радіомеханік; ТОВ «Донвторресурс» спеціаліст по методам розширення ринку; ТОВ «АРГУС» старший охоронець, заступник директора по кадрам і соціальним питанням. Загальний стаж роботи 14 років. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Пропозицію поставлено на голосування. Підсумки кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Кількість кумулятивних голосів загалом за дійсними бюлетенями 13 989 717 Подано голосів «ЗА» кандидатів: 1. Рибінцев Роман Олександрович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів за дійсними бюлетенями 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. 2. Бриганцев Володимир Віталійович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. 3. Шатов Євген Станіславович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. УХВАЛИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 роки, 3 осіб в складі: 1. Член Наглядової ради Рибінцев Роман Олександрович 2. Член Наглядової ради Бриганцев Володимир Віталійович 3. Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович Рішення по шостому питанню прийняте. По сьомому питанню порядку денного: «Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів » Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1) Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів , щодо: - значних правочинів з реалізації продукції власного виробництва на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік; - значних правочинів з придбання природного газу, незалежно від вартості угод предметом яких є придбання природного газу; - купівлі сировини, комісії на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік. 2) Уповноважити виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. Рішення по сьомому питанню прийняте. Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті. Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень. Загальні збори акціонерів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік призначені на 22 квітня 2016 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії Зборів. 2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2015 році. 6. Зміни та доповнення до статуту Товариства, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VІІІ від 07.04.2015 р., затвердження нової редакції статуту Товариства. 7. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для реєстрації статуту в новій редакції у державного реєстратора. 8. Про затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства. 9. Про затвердження положення про наглядову раду Товариства. 10. Про затвердження положення про виконавчий орган Товариства. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 14.09.2015
Кворум зборів** 77.034
Опис У звітному періоді відбулися позачергові загальні збори акціонерів, кворум зборів 77,034274613 % від загальної кількості акцій (голосів) Товариства, або 95,591770468 % від голосуючих акцій (голосів) Товариства, що забезпечує кворум Зборів, визначений діючим законодавством України. Дата проведення зборів 14.09.2015р. Особа, яка ініціювала проведення позачергових загальних зборів акціонерів - Наглядова Рада Товариства. Місце проведення зборів та реєстрації акціонерів за адресою: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщені актового залу, 2 поверх. Час відкриття зборів 12 год. 00 хв., час закриття зборів 13 год. 00 хв. Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії Зборів. 2. Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО По першому питанню порядку денного: "Обрання лічильної комісії Зборів" Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1) Обрати лічильну комісію у складі: Добровольська Галина Борисівна – голова комісії Марченко Юлія Василівна – член комісії Ульяницька Тетяна Василівна – член комісії 2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного Рішення по першому питанню прийняте. По другому питанню порядку денного: «Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Схвалити значні правочини, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК в період з 13.07.2015р. до дати підписання цього Протоколу, а саме: 1. Договір іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р., з такими змінами та доповненнями до нього:- Договір про внесення змін та доповнень № 1 від 14.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.; - Договір про внесення змін та доповнень № 2 від 15.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;- Договір про внесення змін та доповнень № 3 від 16.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р.;- Договір про внесення змін та доповнень № 4 від 17.07.2015р. до Договору іпотеки № 2133-Іп ( без видачі заставної) від 13.07.2015р. Рішення по другому питанню прийняте. Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті. Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень. Протягом звітного періоду були розміщені відомості про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у 2016 році, дата проведення зборів 29.01.2016р., дата оприлюднення повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.12.2015р.. Порядок денний Зборів: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів. 2. Про схвалення змін та доповнень до значних правочинів, укладених Товариством з ПАТ «ПУМБ». 3. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.