ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Експлуатацiя Володимирiвського родовища корисних копалин46829.09.1996Держкомгеологiї України28.02.2016
Опис:
Лiцензiя на експлуатацiю родовища корисних копалин ( вториннi каолiни) одержана на 20 рокiв , дiйсна до 28.02.2016 року. Одержана для цiлей виробничої дiяльностi Товариства. На дату надання інформації триває процедура оформлення ліцензії.
Користування надрами486121.01.2009Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України20.01.2029
Опис:
Спецiальний дозвiл на користування надрами одержаний термiном на 20 рокiв, для видобування технiчних пiдземних вод для технiчних цiлей. Дiлянка надр Володимирське родовище. Дозвiл одержаний для виробничих потреб Товариства, дiйсний до 20.01.2029р. Щодо необхідності продовження не визначились.
На експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої службиБС30-14-011281311.06.2013Український державний центр радіочастот27.05.2018
Опис:
Дозвiл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби , одержаний термiном на 5 рокiв, для технічних потреб Товариства ( абонентськi радiостанцiї), дiйсний до 27.05.2018р. Тип обладнання Моtorola GM-360 використовується для експлуатації виключно в технологічних цілях без права надання телекомунікаційних послуг. В необхiдностi продовження дозвiлу не визначились.
На експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої службиБС150-14-011281211.06.2013Український державний центр радіочастот27.05.2018
Опис:
Дозвiл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби , одержаний термiном на 5 рокiв, для технічних потреб Товариства ( абонентськi радiостанцiї), дiйсний до 27.05.2018р. Тип обладнання VX-2000V використовується для експлуатації виключно в технологічних цілях без права надання телекомунікаційних послуг. В необхiдностi продовження дозвiлу не визначились.
Централізоване водопостачання та водовідведеннясерія АГ № 57241003.11.2011Донецька обласна державна адміністрація02.11.2016
Опис:
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення одержана терміном на 5 років з 03.11.2011р. до 02.11.2016р. Дата прийняття та номер розпорядження про видачу ліцензії: 25 жовтня 2011 р. № 567. Ліцензія була одержана для виробничої діяльності. У зв'язку з закінченням терміну дії ліцензії була переоформлена нова ліцензія № 828 від 22.09.2016р. на безстроковий термін.
Централізоване водопостачання та водовідведення82822.09.2016Донецька обласна державна адміністраціяд/н
Опис:
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення одержана на безстроковий термін. Номер і дата прийняття рішення: №828 від 22.09.2016 року. Ліцензія одержана для виробничої діяльності.
Виконання роботи підвищеної небезпекиДозвіл № 0656.16.1431.03.2016Головне управління Держпраці у Донецькій області31.03.2021
Опис:
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки одержаний терміном на 5 років, для виробничих потреб. Дозволяється: 1. Монтаж, демонтаж, налаштування, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: - технологічне устаткування металургійного виробництва; 2. Технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: - технологічне устаткування, лінійних частин та їх елементів внутрішньоплощадкових систем газопостачання природним газом середнього та низького тиску суб’єкту господарювання ( ут.ч. ГРП, ГРУ), а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 квт; - електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В [до 110 кв включно]; -вантажопідіймальних кранів; 3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах; 4. Зберігання балонів із стисненим (кисень), зрідженим (пропан) газами; 5. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В [до 110 кв включно]; 6. Робити в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); 7. Земляні роботи, що використовуються на глибині понад 2 метра або в зоні розташування підземних комунікацій; 8. Зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи. В необхідності продовження дозвілу не визначились.
Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".серія АЕ № 27312910.10.2013Державна служба України з контролю за наркотиками10.10.2018
Опис:
Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" була одержана терміном на 5 років з 10.10.2013р. по 10.10.2018р., для виробничих потреб Товариства. Щодо необхідності продовження ліцензії не визначилися.
Експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпекиДозвіл № 0676.16.1431.03.2016Головне управління Держпраці у Донецькій області31.03.2021
Опис:
Дозвіл одержаний терміном на 5 років, для виробничих потреб. Дозволяється експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт (у т.ч. ГРП, ГРУ, ГЗП); устатковання для дроблення корисних копалин на виробничих дільницях за адресою: 85721, Донецька область, Волноваський район, смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд. 1. З продовженням строку дії дозволу не визначились.
Експлуатування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.Дозвіл № 0677.16.1431.03.2016Головне управління Держпраці у Донецькій області31.03.2021
Опис:
Дозвіл одержаний терміном на 5 років, для виробничих потреб. Дозволяється експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:технологічне устатковання металургійної промисловості; посудини, що працюють під тиском 0,05 МПа; вантажопідіймальні крани, рідйомники на виробничих дільницях за адресою: 85721, Донецька область, Волноваський район, смт.Володимирівка, вул.Заводська, буд. 1. З продовженням строку дії дозволу не визначились.