ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

128.11.2017Загальні збори акціонерів360000.000186290.000193.247 реалізація продукції власного виробництва29.11.2017vaok.pat.ua
Зміст інформації:
ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 28.11.2017 року (протокол №2) прийнято наступне рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: - реалізація продукції власного виробництва- граничною сукупною вартістю правочинів 360 млн.грн.(триста шістдесят мільйонів грн.00коп.)- 193,24% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік. Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 186 290 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 285 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах- 4663239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0 шт.
228.11.2017Загальні збори акціонерів70000.000186290.00037.576придбання природного газу29.11.2017vaok.pat.ua
Зміст інформації:
ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 28.11.2017 року (протокол №2) прийнято наступне рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: - придбання природного газу- граничною сукупною вартістю правочинів 70 млн.грн. (сімдесят мільйонів грн.00коп.)- 37,57% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 186 290 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 285 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах- 4663239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0 шт.
328.11.2017Загальні збори акціонерів60000.000186290.00032.208купівля сировини29.11.2017vaok.pat.ua
Зміст інформації:
ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 28.11.2017 року (протокол №2) прийнято наступне рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: - купівлі сировини- граничною сукупною вартістю правочинів 60 млн.грн. (шістдесят мільйонів грн.00коп.)- 32,2% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік;Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 186 290 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 285 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах- 463239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 0 шт.
428.11.2017Загальні збори акціонерів80000.000186290.00042.944закупівля від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема соняшникової олії, зернових тощо29.11.2017vaok.pat.ua
Зміст інформації:
ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» повідомляє, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 28.11.2017 року (протокол №2) прийнято наступне рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: - закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема соняшникової олії, зернових тощо- граничною сукупною вартістю правочинів 80 млн.грн. (вісімдесят мільйонів грн.00коп.)- 42,94% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 186 290 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 4 773 285 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах- 4663239 шт. Кількість голосуючих акцій, що голосували «за» 4 663 239 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»0 шт.