ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
28.11.201729.11.2017Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.11.201701.12.2017Відомості про зміну типу акціонерного товариства
24.11.201727.11.2017Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
13.04.201713.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.11.201728.11.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.11.201730.11.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.11.201729.11.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента