ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) свідоцтво відсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації 30.11.1993
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 3026730
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 942
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.20 - [2010]Виробництво вогнетривких виробів

08.12 - [2010]Добування піску, гравію, глин і каоліну

55.90 - [2010]Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку 334851
3) Поточний рахунок 2600140598
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку 334851
6) Поточний рахунок у іноземній валюті 2600140598