ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
прості іменні60534600.5Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: - участі в управлінні акціонерним товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства; - інші права, передбачені законодавством та Статутом.д/н
Зміст інформації:
Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися вимог законодавства, Статуту і внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, органів Товариства; - оплачувати акції відповідно до законодавства України, Статуту, рішень органів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення; - нести інші обов’язки, встановлені законодавством. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та Статутом Товариства.